Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska” kierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Główne pojęcia i zasady ochrony środowiska
 • Pozwolenia zintegrowane
 • System zarządzania środowiskiem
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Polsce
 • Źródła prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej
 • Prawo emisyjne
 • Prawo odpadowe
 • Gospodarka odpadami i opakowaniami
 • Środki prawnofinansowe ochrony środowiska
 • Organy ochrony środowiska
 • Rodzaje pozwoleń na korzystanie ze środowiska
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem, w tym eksperci z kancelarii prawnych, urzędnicy sektora ochrony środowiska oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!