OPŁATY ZA STUDIA
w roku akademickim 2023/2024

Niskie i równe czesne przez cały okres studiów!

Promocja

Wpisowe

0

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2023/24 – 85 zł, 
Opłata za legitymację – 22 zł,
Wpłat należy dokonywać na konto uczelni: 

KONTO KPSW WEJHEROWO ING Bank Śląski
29 1050 1764 1000 0090 3230 0809

Potwierdzenie przelewu jest niezbędnym dokumentem w procesie rekrutacji.

Opłaty w ratach

Dla Państwa wygody ustanowiliśmy możliwość opłaty czesnego w ratach. W chwili składania dokumentów należy zadeklarować w ilu ratach będzie opłacane czesne. Szczegółowe informacje o zasadach opłat ratalnych można uzyskać w Dziekanacie Uczelni.

Bonifikaty

Sprawdź, czy możesz liczyć na zniżkę!

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wprowadza bonifikaty wyróżnione poniżej

 • Bonifikata "Ekipa z pracy"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla pracowników firm lub instytucji, wspólnie rozpoczynających studia stanowiących grupę co najmniej 3 pracowników jednej firmy.

 • Bonifikata "Rodzinna"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest już studentem studiów I-go stopnia w KPSW.

 • Bonifikata "Służby Mundurowe"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób zatrudnionych w służbach: Policja, Służba Ochrony Państwa, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna.

 • Bonifikata "Wolontariusz"

  Bonifikata w wysokości 10% czesnego dla osób działających w organizacjach pożytku publicznego.

 • Bonifikata "Sportowiec"

  Bonifikata w wysokości 10% dla członków klubów sportowych.

 • Bonifikata "Partner KPSW"

  Bonifikata w wysokości 10% dla pracowników instytucji partnerskich KPSW

 • Bonifikata "Wejherowska Karta Mieszkańca"

  Bonifikata w wysokości 10% dla posiadaczy Wejherowskiej Karaty Mieszkańca

 • Bonifikata "Bon edukacyjny - 500 zł"

  Bonifikata w wysokości 500 zł dla posiadaczy bonów edukacyjnych.

Wszystkie bonifikaty dotyczą czesnego w I semestrze studiów - przy opłacie za cały semestr.
Bonifikaty się nie łączą.