Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Celem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu zarządzania kapitelem ludzkimi i zaznajomienie ich ze współczesnym podejściem do kierowania personelem.

Specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim umożliwia podnoszenie własnych kompetencji interpersonalnych, które pozwolą na ich profesjonalne i skuteczne wykorzystywanie w pracy z innymi ludźmi. Pozwalają nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent tych studiów znajdzie pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem polityką personalną, obejmującą m.in. procesy rekrutacyjne, obsługę kadrową, wdrażanie i realizację programów motywacyjnych dla pracowników czy planowanie i weryfikację struktury zatrudnienia.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim będzie mógł być zatrudniony jako: menedżer ds. rozwoju (Business Development Manager), ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant personalny, doradca zawodowy, specjalista w biurach pośrednictwa pracy, ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!