Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Bezpieczeństwo militarne, to pojęcie szerokie oraz zawsze aktualne, bo dotyczy nas wszystkich i jest  jedną z potrzeb człowieka, bez której nie może on prawidłowo funkcjonować. Wydarzenia na świecie po 24 lutego 2022 pokazują że zagadnienia związane z obronnością zyskują szczególne znaczenie.

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych – zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym – specjalistów, którzy będą wyposażeni w wiedzę i kompetencje, niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian w obszarze współczesnego bezpieczeństwa militarnego.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Studia na tej specjalności umożliwią wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz praktyki bezpieczeństwa, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych praktycznych problemów dotyczących bezpieczeństwa militarnego i obrony narodowej poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, instrumentów, technik w tym technik informacyjno- komunikacyjnych.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

  • Wojska Lądowe,
  • Marynarka Wojenna,
  • Siły Powietrzne,
  • Wojska Specjalne,
  • Żandarmeria Wojskowa,
  • Wojska Obrony Terytorialnej

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!