Ogłoszenie o naborze partnera

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu: Kształcenie na potrzeby gospodarki – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-006/23.

Ogłoszenie 
Załącznik nr 1 
Rozstrzygnięcie