Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie nawiąże współpracę z osobami w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii.

Ogłoszenie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie nawiąże współpracę z osobami w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych.

Ogłoszenie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie nawiąże współpracę z osobami w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Ogłoszenie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie nawiąże współpracę z osobami w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Ogłoszenie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie nawiąże współpracę z osobami w dziedzinie nauk weterynaryjnych

Ogłoszenie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie nawiąże współpracę z osobami w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu: Kształcenie na potrzeby gospodarki – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-006/23.

Ogłoszenie 
Załącznik nr 1 
Rozstrzygnięcie