Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej

Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna

Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna

Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Edukacja Kaszubska

Edukacja kaszubska

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Służby mundurowe (profil policyjny)

Służby mundurowe (profil policyjny)

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Administracja i finanse samorządowe

Administracja i finanse samorządowe

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

Menedżer BHP

Menedżer BHP

Bankowość i usługi finansowe

Bankowość i usługi finansowe

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce

Podatki i doradztwo podatkowe

Podatki i doradztwo podatkowe

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie w administracji

Zarządzanie w administracji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia społeczna

NOWOŚĆ!

Psychologia Społeczna

Marketing, reklama i nowe media

Marketing, reklama i nowe media

Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne

Kryminologia z elementami kryminalistyki

Kryminologia z elementami kryminalistyki

Wszystkie studia mają profil praktyczny

Brak opłat za egzaminy poprawkowe

Nowe, ciekawe specjalności