Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Program studiów koncentruje się na licznych zagadnieniach związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstw. Specjalność pozwala poznać m.in.:

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • obsługę programów księgowych;
 • sporządzać sprawozdania finansowe;
 • zasady rachunkowości zarządczej;
 • specyfikę rachunkowości małych i dużych przedsiębiorstw.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw potrafią m.in.:

 • prowadzić księgi rachunkowe;
 • obsługiwać programy rachunkowe;
 • odnajdywać się w pracy w pionach finansowych małych i dużych przedsiębiorstw;
 • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
 • pracować pod presją czasu;
 • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw  będzie przygotowany do pracy w biurach rachunkowych, działach firm i instytucji zajmującymi się finansami przedsiębiorstw, intuicjach analitycznych związanych z finansami przedsiębiorstw.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!