Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje kształcenie na  kierunkach: socjologia (studia I i II stopnia), pielęgniarstwo (studia I stopnia),  zarządzanie (studia I stopnia). Na każdym kierunku realizowany jest autorski program dydaktyczny zgodny z wymogami ministerstwa i zaakceptowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Oferujemy również szeroką gamę studiów podyplomowych.

Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna.

Na jej czele stoi Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie,  prof. zw. dr hab. Marcin Pliński, b. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor KPSW jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym jako redaktor naukowy wielu cenionych monografii. Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz Medalem im. Kazimierza Demela, ponadto za działalność dydaktyczną Nagrodą Nauczyciela Akademickiego Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Pielęgniarstwo

 • prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec (biochemia i biofizyka)
 • prof. dr hab. Antoni Rokicki (parazytologia)
 • prof. dr hab. Anna Wysocka (genetyka)
 • lek med. Tomasz Damaszke (radiologia)
 • dr Piotr Holajn (etyka zawodu pielęgniarki, podstawy pielęgniarstwa)
 • dr Ewa Kownacka (socjologia)
 • dr Małgorzata Kseniak (zdrowie publiczne)
 • dr Krzysztof Maciejewski – Ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (położnictwo i ginekologia)
 • dr Alicja Mączkowiak – Ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (neurologia)
 • dr Dorota Myślińska  (fizjologia)
 • dr Bartosz Rybak (mikrobiologia)
 • dr Anna Sternicka (pedagogika)
 • dr Beata Wieczorek-Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, (organizacja pracy pielęgniarskiej)
 • lek. Adam Hermann – Ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie,  (pediatria)
 • lek. Claude Mawa (anatomia, patologia, choroby wewnętrzne, badania fizykalne)
 • lek. Justyna Kiepuszewska – Zastępca Ordynatora Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (pediatria)
 • lek. Maciej Zając – Ordynator SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (podstawy ratownictwa medycznego)
 • mgr Anna Bielawska (psychologia)
 • mgr piel. Elżbieta Bielska (podstawy pielęgniarstwa)
 • mgr piel. Magdalena Dykas-Rogalewska (system informacji w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo neurologiczne)
 • mgr Dorota Gaszta (dietetyka)
 • mgr piel. Małgorzata Kozłowska  (pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne)
 • mgr piel. Ewelina Krause (pielęgniarstwo pediatryczne)
 • mgr piel. Joanna Litewska (pielęgniarstwo internistyczne)
 • mgr piel. Izabella Marcyniuk (promocja zdrowia)
 • mgr piel. Małgorzata Szymkowiak
 • mgr piel. Zofia Wiśniewska (podstawy pielęgniarstwa)

Zarządzanie

 • dr Agnieszka Czarnecka (komunikacja społeczna, reklama internetowa – kreacja i produkcja, marketing usług)

 • dr Jarosław Cylkowski (ochrona danych osobowych)

 • dr Damian Gajda (analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów i wyników, wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii)
 • dr Agnieszka Jarosik – Michalak (metody organizacji i zarządzania, innowacje w  procesie zarządzania)
 • dr inż. Monika Miętkiewicz (badania marketingowe, marketing, strategie marketingowe)
 • dr Aneta Muzlof (zarzadzanie jakością, zarzadzanie w przedsiębiorstwie)
 • dr Krzysztof Sarnowski (budowa i wdrażanie skutecznych strategii, statystyka opisowa, mikroekonomia, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw)
 • dr inż. Andrzej Sułkowski (podstawy przedsiębiorczości, biznesplan)
 • dr Justyna Zawadzka (controling personalny, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • mgr Magda Bellwon (warsztaty prezentacji i komunikacji, negocjacje i mediacje) 
 • mgr Maja Bartnicka (dokumentacja kadrowa, wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy – sposoby naliczania)
 • mgr Anna Cygert (polityka płacowa i wynagrodzenia)
 • mgr Aleksandra Dubrówko (obsługa programu Symfonia / Enova365 oraz Płatnik)
 • mgr Bartłomiej Engelbrecht (zarządzanie organizacjami  III sektora)
 • mgr Andrzej Żurawik, MBA (media społecznościowe)
 • r.pr. mgr Paulina Żurawska (prawo gospodarcze, prawo pracy) 

Socjologia

 • prof. dr hab. Janusz Balicki (demografia społeczna, globalizacja i procesy migracyjne )
 • prof. dr hab. Janusz Erenc (wstęp do socjologii, współczesne teorie socjologiczne, kierowanie zespołami ludzkimi)
 • prof. dr hab. Anna Kłonkowska (antropologia kulturowa, socjologia męskości)
 • prof. dr hab. Wojciech Necel (filozofia, prawo)
 • prof. dr hab. Kazimierz Sopuch (socjologia kultury, socjologia religii)
 • dr Janusz Iskierski, prof. KPSW (socjologia makrostruktur)
 • dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW (psychologia społeczna, socjologia patologii społecznych)
 • dr Małgorzata Drozd-Garbacewicz (gromadzenie i analiza danych, techniki jakościowe w badaniach społecznych)
 • dr Grzegorz Kała (służby specjalne we współczesnym państwie, historia pieniądza)
 • dr Elżbieta Kolasińska (socjologia ekonomiczna)
 • dr Ewa Kownacka (nowoczesne metody organizacji i zarządzania, socjologia etniczności)
 • dr Jacek Mianowski (współczesne koncepcje socjologiczne)
 • dr Lesław Michałowski (socjologia miasta, współczesne społeczeństwo polskie)
 • dr Albert Popławski (socjologia służb porządku publicznego, bezpieczeństwo państwa)
 • mgr Marek Bogacki (strategie zarządzania w organizacji)
 • mgr Rafał Gierszewski (wstęp do socjologii, społeczeństwo obywatelskie)
 • mgr Weronika Kamińska (zróżnicowanie społeczne, metodologia nauk społecznych)
 • mgr Katarzyna Moszczyńska ( pozyskiwanie środków UE)
 • mgr Magdalena Popowska (współczesne teorie socjologiczne)
 • mgr Ryszard Rychert (wybrane zagadnienia prewencji, wybrane procedury służb)
 • mgr Mateusz Schmidt (wprowadzenie do teorii dyskutowania i argumentacji, komunikacja społeczna i budowanie relacji, mikrostruktury społeczne)
 • r.pr. mgr Bartosz Witzling (prawo pracy)

Ponadto stałą współpracę z Uczelnią zadeklarowali:

 • prof. dr hab. Marek Adamiec (historia literatury, teoria literatury)
 • prof. dr hab. Jerzy Bolałek (ochrona środowiska)
 • prof. dr hab. Andrzej Borman (neurobiologia)
 • prof. dr hab. Dorota Burska (chemia środowiska)
 • prof. dr hab. Jerzy Sell (genetyka)
 • prof. dr hab. Henryk Skorowski (socjologia)
 • prof. dr hab. Edmund Wittbrodt (integracja europejska)
 • prof. dr hab. Diana Trzcińska (prawo)
 • prof. dr hab. Jarosław Załęcki (socjologia)
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha (makroekonomia)
 • dr Violetta Adamiec (podstawy bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa)
 • dr Agata Błaszczyk (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Irena Bojanowska (chemia fizyczna, ochrona środowiska)
 • dr Tomasz Buss (opieka paliatywna)
 • dr Wojciech Glac (neurobiologia)
 • dr ks. Leszek Jażdżewski (społeczność lokalna)
 • dr Jacek Kołtan (filozofia społeczna)
 • dr Magdalena Kubiak (historia literatury polskiej, teatrologia)
 • dr Gabriela Lisus (finanse samorządowe)
 • dr Zbigniew Mańkowski (zagadnienia rozwoju regionalnego)
 • dr Tomasz Olszewski (ekologia, systematyka roślin)
 • dr Paweł Petasz (encyklopedia prawa, prawo karne)
 • dr Wojciech Portalski (geograf-spec.: agroturystyka)
 • dr Tomasz Sowiński (prawo i instytucje Unii Europejskiej)
 • dr Anna Toruńska (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Jolanta Zasadzka (zarządzanie)
 • lek. Andrzej Zieleniewski (organizacja ochrony zdrowia)