Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje kształcenie na  kierunkach: socjologia  i pielęgniarstwo. Na każdym kierunku realizowany jest autorski program dydaktyczny zgodny z wymogami ministerstwa i zaakceptowany przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Oferujemy również szeroką gamę studiów podyplomowych.

Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna.

Na jej czele stoi Rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie,  prof. zw. dr hab. Marcin Pliński, b. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor KPSW jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym jako redaktor naukowy wielu cenionych monografii. Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz Medalem im. Kazimierza Demela, ponadto za działalność dydaktyczną Nagrodą Nauczyciela Akademickiego Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Socjologia

 • dr hab. Janusz Erenc, prof. KPSW (wstęp do socjologii, współczesne teorie socjologiczne)
 • prof. dr hab. Kazimierz Sopuch (socjologia kultury, socjologia religii)
 • prof. dr hab. ks. Janusz Balicki (demografia społeczna)
 • prof. dr hab. ks. Wojciech Necel (filozofia, prawo)
 • dr Janusz Iskierski, prof. KPSW (socjologia regionalna)
 • dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW (psychologia społeczna, socjologia patologii społecznych)
 • dr Ewa Kownacka (socjologia etniczności)
 • dr Lesław Michałowski (socjologia miasta)
 • dr Jolanta Zasadzka (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą)

Ponadto stałą współpracę z Uczelnią zadeklarowali:

 • prof. dr hab. Edmund Wittbrodt (integracja europejska)
 • prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (filozofia, etyka)
 • dr Tomasz Sowiński (prawo i instytucje Unii Europejskiej)
 • dr Zbigniew Mańkowski (zagadnienia rozwoju regionalnego)
 • dr ks. Leszek Jażdżewski (społeczność lokalna)
 • dr Paweł Petasz (encyklopedia prawa, prawo karne)
 • dr Krzysztof Sarnowski (mikroekonomia, rynek finansowy);
 • dr Justyna Zawadzka (zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • mgr Paulina Żurawska (radca prawny, prawo gospodarcze, prawo pracy)
 • mgr Justyna Nesterowicz-Wyborska (metody badań socjologicznych)

Ponadto współpracę w realizacji programu dydaktycznego zadeklarowali:

 • dr Gabriela Lisus (finanse samorządowe)
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha (makroekonomia, polityka regionalna, planowanie przestrzenne, współpraca bałtycka);
 • prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska –  (rynki kapitałowe, inwestycje)
 • prof. dr hab. Zbigniew Jankowski (patomorfologia, medycyna sądowa)
 • prof. dr hab. Antoni Rokicki (parazytologia)
 • prof. dr hab. Jerzy Sell (genetyka)
 • prof. dr hab. Edward Skorkowski (biochemia)
 • prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec (biochemia z mikrobiologią)
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (chemia środowiskowa)
 • dr med. Renata Hebel (neurologia)
 • dr hab. Andrzej Borman (neurobiologia)
 • dr med. Janusz Szeluga (psychiatria)
 • dr med. Ada Dubaniewicz (anatomia, interna)
 • dr med. Jolanta Hreczecha (anatomia)
 • dr med. Barbara Sarankiewicz-Konopka (dermatologia)
 • dr med. Andrzej Zieleniewski (anestezjologia,organizacja ochrony zdrowia)
 • dr med. Mieczysław Witzling (chirurgia)
 • dr med. Krzysztof Maciejewski (położnictwo i ginekologia)
 • dr med. Wojciech Piotrowicz (anestezjologia)
 • dr med. Tomasz Buss (opieka paliatywna)
 • dr med. Janusz Szeluga (psychiatria)
 • dr Elżbieta Grygorowicz (ratownictwo medyczne)
 • dr Wojciech Glac (neurobiologia)
 • dr Beata Dudzińska(ochrona atmosfery)
 • dr Irena Bojanowska (chemia fizyczna, ochrona środowiska)
 • dr hab. Dorota Burska (chemia środowiska)
 • dr Tomasz Olszewski (ekologia, systematyka roślin)
 • dr Wojciech Portalski (geograf-spec.: agroturystyka)
 • dr Anna Sternicka ( nauki przyrodnicze)
 • dr Katarzyna Bradtke (geograficzne systemy informacyjne)
 • dr Diana Trzcińska (prawo)
 • dr Marek Fota (filozofia, etyka)
 • lek. med. Bożena Czepułkowska (pediatria)
 • lek. med. Małgorzata Kseniak (zdrowie publiczne)
 • lek med. Tomasz Damaszke (radiologia)
 • mgr Blandyna Łuba (podstawowa opieka zdrowotna)
 • dr Beata Wieczorek-Wójcik (epidemiologia)
 • mgr Janina Holajn (pielęgniarstwo internistyczne)
 • mgr Mieczysława Bieniasz (pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne)
 • dr Piotr Holajn (pielęgniarstwo)
 • dr Anna Toruńska (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Agata Błaszczyk (biochemia z mikrobiologią)
 • mgr Michał Machnikowski (ocena oddziaływania na środowisko)
 • mgr Damian Gajda (organizacja i zarządzanie)
 • mgr Michał Witkiewicz (ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym)