Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie oferuje kształcenie na  kierunkach: socjologia  i pielęgniarstwo. Na każdym kierunku realizowany jest autorski program dydaktyczny zgodny z wymogami ministerstwa i zaakceptowany przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Oferujemy również szeroką gamę studiów podyplomowych.

Naszym niewątpliwym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna.

Socjologia

 • dr hab. Janusz Erenc, prof. KPSW (wstęp do socjologii, współczesne teorie socjologiczne)
 • prof. dr hab. Kazimierz Sopuch (socjologia kultury, socjologia religii)
 • prof. dr hab. ks. Janusz Balicki (demografia społeczna)
 • prof. dr hab. ks. Wojciech Necel (filozofia, prawo)
 • dr Janusz Iskierski, prof. KPSW (socjologia regionalna)
 • dr Krystyna Kmiecik-Baran, prof. KPSW (psychologia społeczna, socjologia patologii społecznych)
 • dr Ewa Kownacka (socjologia etniczności)
 • dr Lesław Michałowski (socjologia miasta)
 • dr Jolanta Zasadzka (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą)

Ponadto stałą współpracę z Uczelnią zadeklarowali:

 • prof. dr hab. Edmund Wittbrodt (integracja europejska)
 • prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (filozofia, etyka)
 • dr Tomasz Sowiński (prawo i instytucje Unii Europejskiej)
 • dr Zbigniew Mańkowski (zagadnienia rozwoju regionalnego)
 • dr ks. Leszek Jażdżewski (społeczność lokalna)
 • dr Paweł Petasz (encyklopedia prawa, prawo karne)
 • dr Krzysztof Sarnowski (mikroekonomia, rynek finansowy);
 • dr Justyna Zawadzka (zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • mgr Paulina Żurawska (radca prawny, prawo gospodarcze, prawo pracy)
 • mgr Justyna Nesterowicz-Wyborska (metody badań socjologicznych)

Ponadto współpracę w realizacji programu dydaktycznego zadeklarowali:

 • prof. dr hab. Marcin Pliński (ekologia środowiskowa)
 • dr Gabriela Lisus (finanse samorządowe)
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha (makroekonomia, polityka regionalna, planowanie przestrzenne, współpraca bałtycka);
 • prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska –  (rynki kapitałowe, inwestycje)
 • prof. dr hab. Zbigniew Jankowski (patomorfologia, medycyna sądowa)
 • prof. dr hab. Antoni Rokicki (parazytologia)
 • prof. dr hab. Jerzy Sell (genetyka)
 • prof. dr hab. Edward Skorkowski (biochemia)
 • prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec (biochemia z mikrobiologią)
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec (chemia środowiskowa)
 • dr med. Renata Hebel (neurologia)
 • dr hab. Andrzej Borman (neurobiologia)
 • dr med. Janusz Szeluga (psychiatria)
 • dr med. Ada Dubaniewicz (anatomia, interna)
 • dr med. Jolanta Hreczecha (anatomia)
 • dr med. Barbara Sarankiewicz-Konopka (dermatologia)
 • dr med. Andrzej Zieleniewski (anestezjologia,organizacja ochrony zdrowia)
 • dr med. Mieczysław Witzling (chirurgia)
 • dr med. Krzysztof Maciejewski (położnictwo i ginekologia)
 • dr med. Wojciech Piotrowicz (anestezjologia)
 • dr med. Tomasz Buss (opieka paliatywna)
 • dr med. Janusz Szeluga (psychiatria)
 • dr Elżbieta Grygorowicz (ratownictwo medyczne)
 • dr Wojciech Glac (neurobiologia)
 • dr Beata Dudzińska(ochrona atmosfery)
 • dr Irena Bojanowska (chemia fizyczna, ochrona środowiska)
 • dr hab. Dorota Burska (chemia środowiska)
 • dr Tomasz Olszewski (ekologia, systematyka roślin)
 • dr Wojciech Portalski (geograf-spec.: agroturystyka)
 • dr Anna Sternicka ( nauki przyrodnicze)
 • dr Katarzyna Bradtke (geograficzne systemy informacyjne)
 • dr Diana Trzcińska (prawo)
 • dr Marek Fota (filozofia, etyka)
 • lek. med. Bożena Czepułkowska (pediatria)
 • lek. med. Małgorzata Kseniak (zdrowie publiczne)
 • lek med. Tomasz Damaszke (radiologia)
 • mgr Blandyna Łuba (podstawowa opieka zdrowotna)
 • dr Beata Wieczorek-Wójcik (epidemiologia)
 • mgr Janina Holajn (pielęgniarstwo internistyczne)
 • mgr Mieczysława Bieniasz (pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne)
 • dr Piotr Holajn (pielęgniarstwo)
 • dr Anna Toruńska (biochemia z mikrobiologią)
 • dr Agata Błaszczyk (biochemia z mikrobiologią)
 • mgr Michał Machnikowski (ocena oddziaływania na środowisko)
 • mgr Damian Gajda (organizacja i zarządzanie)
 • mgr Michał Witkiewicz (ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym)