Jedyna uczelnia
w regionie
Wszystkie kierunki
o profilu praktycznym
Profesjonalna
kadra dydaktyczna
To się opłaca Dzięki stypendiom
studiuj za darmo
czytaj więcej
Bliska współpraca
z pracodawcami
czytaj więcej
licencjackie
nowy kierunek: Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia)
  stacjonarne i niestacjonarne.

  Kierunki:

  • ZARZĄDZANIE
  • SOCJOLOGIA
  • ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • PIELĘGNIARSTWO

   

  czytaj więcej

 • W edukacyjnej ofercie Uczelni znajduje się szeroka gama studiów podyplomowych – blisko 40 kierunków, które zawierają się w 3 blokach tematycznych:

  • Kierunki pedagogiczne
  • Kierunki ekonomiczno-managerskie
  • Kierunki nauk o zdrowiu.

   
   
  czytaj więcej

kASZUBSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W WEJHEROWIE

KPSW to uczelnia o ugruntowanej pozycji

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie została założona w 2003 roku z myślą o stworzeniu nowoczesnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do lokalnej społeczności powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, które łącznie zamieszkuje ponad 350 tysięcy osób. KPSW w Wejherowie jest jedyną Szkołą Wyższą na obszarze Kaszub północnych.

Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała w 2022 roku zgodę na prowadzeni studiów I stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w październiku 2021 pozwolenie na utworzenia kierunku Zarządzanie – studia I stopnia, w kwietniu 2020 pozwolenie na utworzenie kierunku Pielęgniarstwo – studia I stopnia – oraz pozwolenie na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Socjologia – czerwiec 2020.

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie oferują szeroką ścieżkę rozwoju na jednej z wielu specjalności. 

Kierunek Pielęgniarstwo w Wejherowie  jest jedyną obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, taką ofertą kształcenia w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Studia II stopnia o specjalnościach do wyboru: administracyjno-menadżerskiej, psychosocjologicznej, bezpieczeństwa narodowego z elementami kryminalistyki oraz marketingu i nowych mediów są pierwszymi studiami magisterskimi jakie prowadzi KPSW w Wejherowie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek  osobiście – w murach KPSW-  wręczył  Rektorowi KPSW, prof. Marcinowi Plińskiemu, pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Socjologia”. Zobacz galerię >>

Pozytywne oceny wielu instytucji

Program Pielęgniarstwa przygotowany i realizowany w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej został wielotorowo pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych przy Ministerstwie Zdrowia (97/97 pkt.) oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W 2020 roku KPSW uzyskała status laureata jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów

Co słychać w KPSW?

Aktualności

Inauguracja Koła Naukowego Psychologii Społecznej

Inauguracja Koła Naukowego Psychologii Społecznej Studenci socjologii zainicjowali działanie nowego koła naukowego.  Koło Naukowe Psychologii Społecznej pod przewodnictwem stud. Róży Prangi będzie rozwijało pasje, zainteresowania młodych badaczy pod kątem zjawisk

Czytaj więcej »

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych? Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy

Czytaj więcej »