Jedyna uczelnia
w regionie
Wszystkie kierunki
o profilu praktycznym
Profesjonalna
kadra dydaktyczna
To się opłaca Dzięki stypendiom
studiuj za darmo
czytaj więcej
Bliska współpraca
z pracodawcami
czytaj więcej
licencjackie
nowy kierunek: PEDAGOGIKA
 • Trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia)
  stacjonarne i niestacjonarne.

  Kierunki:

  • ZARZĄDZANIE
  • SOCJOLOGIA
  • ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • PIELĘGNIARSTWO

   

  czytaj więcej

 • W edukacyjnej ofercie Uczelni znajduje się szeroka gama studiów podyplomowych – blisko 40 kierunków, które zawierają się w 3 blokach tematycznych:

  • Kierunki pedagogiczne
  • Kierunki ekonomiczno-managerskie
  • Kierunki nauk o zdrowiu.

   
   
  czytaj więcej

kASZUBSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W WEJHEROWIE

KPSW to uczelnia o ugruntowanej pozycji

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie została założona w 2003 roku z myślą o stworzeniu nowoczesnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do lokalnej społeczności powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, które łącznie zamieszkuje ponad 350 tysięcy osób. KPSW w Wejherowie jest jedyną Szkołą Wyższą na obszarze Kaszub północnych.

Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała w lutym 2024 roku pozwolenie Ministra Nauki na prowadzenie studiów I stopnia na kierunku Pedagogika. W 2022 roku zgodę na prowadzeni studiów I stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w październiku 2021 pozwolenie na utworzenia kierunku Zarządzanie – studia I stopnia, w kwietniu 2020 pozwolenie na utworzenie kierunku Pielęgniarstwo – studia I stopnia – oraz pozwolenie na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Socjologia – czerwiec 2020.

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie oferują szeroką ścieżkę rozwoju na jednej z wielu specjalności. 

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot zaczęła kształcić na kierunku Pielęgniarstwo.

Studia II stopnia o specjalnościach do wyboru: administracyjno-menadżerskiej, psychosocjologicznej, bezpieczeństwa narodowego z elementami kryminalistyki oraz marketingu i nowych mediów są pierwszymi studiami magisterskimi jakie prowadzi KPSW w Wejherowie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek  osobiście – w murach KPSW-  wręczył  Rektorowi KPSW, prof. Marcinowi Plińskiemu, pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Socjologia”. Zobacz galerię >>

Pozytywne oceny wielu instytucji

Program Pielęgniarstwa przygotowany i realizowany w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej został wielotorowo pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych przy Ministerstwie Zdrowia (97/97 pkt.) oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W 2020 roku KPSW uzyskała status laureata jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów

Co słychać w KPSW?

Aktualności

Dyplomatorium 2024

Dyplomatorium 2024 Kolejni absolwenci socjologii opuścili mury Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.  11 lipca 2024 roku odbyło się uroczyste dyplomatorium licencjackie w trakcie którego blisko 40 osób

Czytaj więcej »

KPSW w Wilnie

Wizyta studyjna w ramach programu Erasmus+ Pierwsza w historii KPSW wizyta zagraniczna w ramach programu Erasmus+ W dniach 28-29 czerwca 2024 roku przedstawiciele Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły

Czytaj więcej »

Promocja magisterska

III Promocja magisterska w KPSW! 4 kwietnia 2024 roku odbyła się III Promocja Magisterska w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Blisko 40 absolwentów odebrało swoje dyplomy ukończenia

Czytaj więcej »