Uniwersytety Trzeciego Wieku stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną. Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Koordynator WUTW
Krystyna Laskowska

tel. 698 653 304
e-mailymca2012@wp.pl

Nasza uczelnia objęła również patronatem naukowym Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku RUTW Rumia oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewinie prowadzony przez Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie