Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Administracja publiczna jest jedną z największych sektorów pracy w Polsce. Z uwagi na nieustanną modernizację oraz rozszerzanie katalogu usług publicznych, poszukuje specjalistów. Studia na tej specjalności zapewnią kompleksową wiedzę osobom, które wiążą swoją karierę zawodową z działalnością w sektorze usług publicznych.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał wiedzę o możliwościach prawnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, funkcjonowania struktur administracji rządowej oraz możliwościach współdziałania z samorządem terytorialnym w celu realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej. Podczas studiów będzie przekazywana wiedza tworzyć profesjonalną dokumentację oraz jak wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent znajdzie zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej i instytucjach związanych z nimi oraz z kulturą, edukacją, służbą zdrowia, sądownictwem i prokuraturą itp.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!