Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej.

W obliczu współczesnych wyzwań, zagrożeń, dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej, zmian geopolitycznych, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie odpowiada na potrzeby społeczeństwa i lokalnego rynku pracy oferując wykształcenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Nasz wyjątkowy kierunek studiów Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne umożliwia studentom dogłębne zrozumienie krajowych i międzynarodowych praktyk. Studia obejmują aż 8 różnych specjalności. Student może sprofilować swoje wykształcenie zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Podczas zajęć omówione zostaną wyzwania z zakresu cyberprzestępczości, zwalczania terroryzmu, polityki obronnej i zagranicznej oraz wiele innych zagadnień. Kierunek skupia praktyków administracji i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z sektora publicznego i prywatnego. Wiedza i praktyka są zatem dostarczane bezpośrednio przez zespół akademickich ekspertów z doświadczeniem w praktyce administracyjnej i zapewniania bezpieczeństwa. W planach zajęć znajdują się m.in. wyszkolenie strzeleckie, ratownictwo, tematyka konfliktów zbrojnych, czy ochrona przeciwpożarowa obiektów, zapoznanie się  z systemem sądownictwa, działaniem prokuratury. Kluczowe korzyści dla studenta to: rozwój praktycznych umiejętności oraz szansa na nawiązanie kontaktów z praktykami i ekspertami z dziedziny.

Wachlarz zatrudnienia po ukończeniu kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne jest naprawdę bardzo szeroki. Absolwenci tych unikatowych studiów znajdą pracę zarówno na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, jak i w służbach mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim, służbach ochrony mienia i osób, Portach Lotniczych, Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i sektorze zdrowia). To tylko nieliczne przykłady oferowanych po studiach miejsc pracy. Studenci podczas zajęć zdobędą przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania różnych funkcji w krajowych i międzynarodowych organizacjach jako specjaliści z zakresu administracji oraz bezpieczeństwa. Wykształcenie otwiera drogę do poznania sposobu funkcjonowania służb, instytucji i organów stojących na straży porządku i prawa. W efekcie zdobywając konkretny zawód, jak np.: inspektor danych osobowych, pracownik służb mundurowych, służb gaśniczo-pożarniczych, kryminolog, menedżer BHP. 

Program studiów jest zaprojektowany tak, aby po ich ukończeniu absolwent posiadał kompetencje umożliwiające podjęcie pracy.

Program studiów kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Kaszubsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie został skonsultowany – na podstawie odrębnych porozumień –  z następującymi podmiotami:

trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia)
tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Służby mundurowe (profil policyjny)

Służby mundurowe (profil policyjny)

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Administracja i finanse samorządowe

Administracja i finanse samorządowe

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

Menedżer BHP

Menedżer BHP

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!