Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Specjalność Administracja i finanse samorządowe na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrze jest przeznaczona dla studentów, którzy w sposób szczególny swoją przyszłość zawodowa upatrują w obszarach finansowych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego  – gminy, powiatu i województwa.

Zajęcia obejmują aktualne zagadnienia w takich obszarach, jak podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego, zarządzanie finansami samorządu terytorialnego, teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, przygotowanie i ocena efektywności projektów unijnych czy inne bieżące problemy finansów samorządowych.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Administracja i Bezpieczeństwo o specjalności Administracja i finanse samorządowe  będzie potrafił interpretować i stosować w praktyce prawo związane z administracją, finansami i rachunkowością oraz tworzyć budżety jednostek samorządu terytorialnego i budżety zadaniowe. Atutem absolwenta będzie również umiejętność samodzielnego sporządzania bilansów, prowadzenia rozliczeń finansowych i pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytorialny.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach rządowych i samorządowych, krajowej administracji skarbowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach prywatnych wykorzystujących środki publiczne (UE, zamówienia publiczne), zakładach sektora zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych, organizacjach pożytku publicznego.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!