NOWA SPECJALNOŚĆ!

Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Studenci tej specjalności poznają psychologiczne mechanizmy jakie rządzą Zarządzeniem. Uczą się stosować swoją wiedzę w różnych aspektach organizacji. Zdobywają także narzędzia niezbędne do zarządzania, rozwiązywania kryzysów i konfliktów oraz rozwijania kompetencji miękkich. Studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej czy doskonalenia komunikacji.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Atutem specjalności Psychologia w biznesie jest połączenie wiedzy praktycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak zarządzanie zmianą czy podejmowanie decyzji i ryzyko.  Takie połączenie kompetencji pozwoli Ci lepiej odnaleźć się zarówno w dużej korporacji, jak i jako właściciel start-upa, podejmujący działania w różnych obszarów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Psychologia w biznesie  będzie mógł być zatrudniony w jako menedżer średniego i wyższego szczebla, członek kadry zarządzającej, team leader, kierownik projektów, doradca i konsultant, specjalista ds. komunikacji, skuteczny właściciel własnej firmy.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!