Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Służba w Policji to wyzwanie, a jednocześnie ciekawa perspektywa i możliwość realizacji zadań, których myślą przewodnią jest pomoc drugiemu człowiekowi. Słowa z policyjnego ślubowania: „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” to credo policyjnej służby, z którym stróże prawa poprzez swój profesjonalizm i zaangażowanie zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom.

Program zawiera przedmioty ukazujące istotę i znaczenie problematyki pracy w Policji i służbach mundurowych.  

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie potrafił  wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz praktyki bezpieczeństwa, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych praktycznych problemów dotyczących  bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod, narzędzi i instrumentów.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Policja, Służba Więzienna ,Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!