Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Psychosocjologia, budowana z psycholożkami i seksuolożkami z Laboratorium Psyche,  jest szczególną specjalnością skoncentrowaną na psychologicznych i socjologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania jednostek i grup. Stąd też studenci są zapoznawani z problematyką o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza socjologii oraz psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii społecznej, badającej działania jednostek w perspektywie psychologicznych prawidłowości procesów społecznych: emocji, motywacji, mentalności, kontekstu kulturowego, naśladownictwa, innowacji, zjawiska wzajemnych wpływów, reguł postrzegania świata zewnętrznego, uzasadniania własnych działań. Do zagadnień szczególnie akcentowanych podczas zajęć ze studentami specjalności psychosocjologia należą także: osobowość społeczna, tożsamość indywidualna i tożsamość zbiorowa.

Partner specjalności

Przyszłość absolwenta

Opis kompetencji

Absolwenci kierunku socjologia o specjalności Psychosocjologia znają i rozumieją: podstawowe pojęcia dotyczące poznania społecznego; psychologiczne aspekty życia społecznego; zwłaszcza psychologii rodziny oraz psychologii grupy; wiedzę o wybranych relacjach (rodzinnych, zawodowych, kulturowych) oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat; terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Dlatego absolwenci kierunku o specjalności psychosocjologia potrafią m.in analizować oraz interpretować informacje związane z problemami natury psychologicznej i społecznej; w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie; konstruować rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, socjologii,  jak i innych dyscyplin naukowych; prezentować własne pomysły, interpretacje i sugestie, popierać je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, obserwować  i racjonalnie oceniać złożone sytuacje psychologiczne oraz analizować motywy i wzory ludzkich zachowań.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w dalszej karierze zawodowej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Dostępność

Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków !

Opłacalność

Cena przy płatności miesięcznej to jedyne 550 zł/mc, zaś semestralnie - 3000 zł.

Dyplom magistra w 1.5 roku

Nie trać czasu - uzyskaj dyplom magistra w 3 semestry. To się opłaca!

Lokalizacja

Doskonała lokalizacja Uczelni - tylko 100 m od Dworca PKP SKM Wejherowo !

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Co będziesz robić w przyszłości?

  • konsultować trudne problemy osób i rodzin

  • pracować w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!