Stypendia

W roku akademickim 2021/22 każdy student Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, który spełnia określone kryteria, może otrzymać stypendium:

  1. Stypendium socjalne 700 zł miesięcznie  – dochód netto w gospodarstwie domowym na osobę do 1050 zł / miesięcznie
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności:
    1. Lekki 400 zł / miesięcznie
    2. Umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
    3. Znaczny 600 zł / miesięcznie
  3. Stypendium Rektora 400 – 500 zł / miesięcznie w zależności od średniej ocen.  
  4. Zapomoga – 1000 zł

Uwaga ! stypendia można łączyć.