Stypendia

W roku akademickim 2023/24 każdy student Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, który spełnia określone kryteria, może otrzymać stypendium:

  1. Stypendium socjalne 1200 zł miesięcznie  – Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, próg dochodowy w roku akademickim 2022/23 wynosi 1290,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.
  2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności:
    1. Lekki 600 zł / miesięcznie
    2. Umiarkowany 700 zł/ miesięcznie
    3. Znaczny 800 zł / miesięcznie
  3. Stypendium Rektora 1000-1100 zł / miesięcznie – wszystkie wnioski o stypendium Rektora, także za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe potrzebują zaświadczenia o średniej. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.  
  4. Zapomoga – 1800 zł

Uwaga ! stypendia można łączyć.