Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Specjalność Inspektor ochrony danych osobowych (na kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne) ukierunkowuje wiedzę studenta na poznanie przepisów prawa ochrony danych osobowych, zarządzanie jakością. Student zdobędzie wiedzę w zakresie funkcjonowania m.in. instytucji publicznych, sektora prywatnego a także funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych. Posiądzie umiejętności i kompetencji do wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Wszędzie tam, gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania – instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia, firmach prywatnych.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!