Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Student tej specjalności uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę w zakresie BHP. Zdobędzie umiejętność oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Będzie potrafił prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Pomorze a zawłaszcza Kaszuby są regionem o wyjątkowej dynamice rozwoju w każdym tego słowa znaczeniu. Stały rozwój gospodarczy, zgodnie z wymogami UE, zmusza pracodawców do zatrudnienia specjalistów z dziedziny BHP.

Kierunek Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest jednym takim kierunkiem studiów na Pomorzu i w Polsce północnej. Jest to innowacyjny kierunek w który skutecznie będzie łączył ścieżki administracyjne i mundurowe.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Student tej specjalności posiadzie umiejętność oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku. Będzie potrafił ustalić okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych. Będzie znał wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku. Menedżer BHP jest odpowiednim wyborem dla osób, które interesują się zagadnieniami ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy, czy monitorowaniem i kontrolą bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

  • starszy inspektor,
  • specjalista,
  • starszy specjalista ds. BHP

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!