ZARZĄDZANIE

Ukończenie studiów z zakresu Zarządzania daje szerokie możliwości rozwoju. Studia na tym kierunku cieszą się dużą popularnością ponieważ przygotowują do pracy na stanowiskach kadry zarządzającej średniego lub wysokiego szczebla.

Utworzenie studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) w Kaszubsko –Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest krokiem w pełni uzasadnionym tak z perspektywy misji jak i strategii Uczelni, zapotrzebowania pracodawców Pomorza i Kaszub i ze wszech miar stanowi odpowiedź na wielokrotnie deklarowane oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni.

Absolwenci kierunku Zarządzanie przygotowani zostaną do podjęcia pracy zawodowej, zgodnie  z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Stałe konsultacje z partnerami zewnętrznymi Uczelni, pozwoliły wyodrębnić oczekiwania dotyczące wiedzy i kwalifikacji, które powinien posiadać absolwent tego kierunku. Program studiów kierunku Zarządzanie w Kaszubsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie został skonsultowany – na podstawie odrębnych porozumień –  z następującymi podmiotami:

Efektem tych konsultacji było położenie głównego nacisku w tworzeniu programu studiów na praktyczne aspekty kształcenia (warsztaty, ćwiczenia).

Dbając o  rozwój zawodowy i intelektualny studentów oraz gospodarczy, kulturowy i społeczny wzrost Ziemi Pomorskiej program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie (profil praktyczny) dostosowaliśmy do zapotrzebowań i oczekiwań tak potencjalnych studentów, jak całego szeregu instytucji, deklarujących gotowość zatrudniania naszych absolwentów.

trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia)
tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Bankowość i usługi finansowe

Bankowość i usługi finansowe

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu

Kadry i płace

Kadry i płace

Podatki i doradztwo podatkowe

Podatki i doradztwo podatkowe

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zarządzanie w administracji

Zarządzanie w administracji

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!