Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Dynamicznie przebiegająca cyfryzacja i informatyzacja współczesnego świata stawia społeczeństwa w obliczu pilnego zapotrzebowania na kadry swobodnie poruszające się i pracujące w tzw. świecie wirtualnym. Specjalność: Informatyka w zarządzaniu jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.

Co ważne, programy studiów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie są tworzone i na bieżąco aktualizowane w oparciu o najnowsze trendy w nauce i oczekiwania rynku pracy. W podobnych warunkach kształtowano założenia specjalności Informatyka w zarządzaniu. W konsekwencji na zajęciach są poruszane takie zagadnienia, jak:

  • inżynieria systemów informatycznych;
  • aplikacje internetowe; projektowanie witryn internetowych;
  • marketing w sieci; systemy informatyczne w zarządzaniu;
  • systemy wspierania pracy zespołów.

Nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności. Dlatego absolwenci specjalności: informatyka w zarządzaniu m.in. potrafią:

  • wykorzystywać narzędzia informatyczne przy analizowaniu danych;
  • zarządzać zespołem przy wsparciu nowoczesnych technologii;
  • organizować i prowadzić skuteczną działalność w zakresie marketingu w sieci;
  • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
  • pracować pod presją czasu;
  • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które procentują w dalszej karierze zawodowej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Informatyka w zarządzaniu będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach managerskich w działach IT przedsiębiorstw, projektant systemów informatycznych e-biznesu, menedżer wiedzy, konsultant baz danych

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!