trzyletnie studia licencjackie (I-ego stopnia)
tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Marketing, reklama i nowe media

Marketing, reklama i nowe media

W 2021 r. Socjologia (studia I stopnia) uzyskała Certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany kierunkom, które wyróżniają się przekazywaniem nowoczesnej, praktycznej wiedzy, innowacyjnością oraz wysoką jakością kształcenia.

SOCJOLOGIA - NAUKA NAUK

Socjologia od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe, a absolwenci poszczególnych specjalności łatwiej znajdują atrakcyjną pracę.

Przedmiotem zainteresowań socjologa jest otoczenie społeczne człowieka, relacje zachodzące pomiędzy ludźmi, grupami społecznymi, począwszy od stosunków sąsiedzkich po organizacje międzynarodowe.

Osoby studiujące na kierunku socjologia otrzymają szeroki zakres, zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy społecznej, pozwalającej dostrzegać i rozumieć przemiany życia społecznego, odróżniać fakty społeczne od innych rodzajów zjawisk i jednocześnie umieć je analizować.

Posiadacze dyplomu socjologa będą przygotowani do prowadzenia samodzielnej pracy analitycznej zarówno w sferze procesów społecznych, politycznych jak i rynkowych. Będą mogli uczestniczyć w działaniach struktur administracyjnych samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz państwa, pracować w instytucjach zajmujących się szeroko określoną polityką społeczną, instytucjach badań i analiz społecznych, mass mediach, przedsiębiorstwach, strukturach związków zawodowych, a także w organizacjach pozarządowych.

Praktyka zawodowa

Większość zajęć ma charakter warsztatowy.
Umożliwiamy studentom odbycie praktyk w instytucjach i organizacjach samorządowych oraz państwowych, ośrodkach badania opinii publicznej, a także organizacjach pozarządowych

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!