PIELĘGNIARSTWO w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Studia I stopnia
tryb stacjonarny (poniedziałek - piątek)
stacjonarny weekendowy (czwartek - niedziela)

Program Pielęgniarstwa przygotowany i realizowany w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej został wielotorowo pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych przy Ministerstwie Zdrowia oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uwaga! Ważne dla kandydatów!

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne w trybie
weekendowym odbywają się:

 • w każdy czwartek od godziny 8.30 do 20.30.
 • w każdy piątek od godziny 8.30 do 20.30.
 • w każdą sobotę od godziny 8.30 do 20.30.
 • w każdą niedzielę od godziny 8.30 do 20.30.

Dodatkowo część zajęć praktycznych odbywających się w Zakładach opieki zdrowotnej może się odbywać od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 18.00.

Uzasadnienie:
Minimalna liczba godzin na kierunku Pielęgniarstwo wynosi minimum 4720.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. Dz.U. 2019
poz. 1573.

Dlaczego studia w KPSW w Wejherowie?

Partnerzy

Wśród partnerów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej są m.in.:

 • Spółka „Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” w skład, której wchodzą:
  • Szpital Morski im. PCK w Gdyni
  • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni
  • Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
  • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
 • Szpital Pucki Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Pio w Pucku
 • NZOZ ProvitaMedica w Rumi
 • NZOZ w Redzie
 • NZOZ „Bukowa” w Wejherowie
 • NZOZ „Kaszuby” w Wejherowie
 • NZOZ Nr 1 w Rumi
 • Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie

Czas trwania studiów

Godzinowy program studiów jest jednoznacznie określony przepisami instytucji akredytujących. Aby w całości zrealizować założenia programowe dla kierunku studia są zaplanowane na:

Rok 2020 - Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

Relacja z inauguracji „Noursing Now” Polska – LINK 

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Partnerstwo

Wiodącymi partnerami tego kierunku są: