Mądry wybór

Charakterystyka specjalności

Warunki, w których żyjemy sprawiają, że pojawiają się liczne trudności w zarządzaniu przedsiębiorstwami na gruncie logistycznym. To, jak i rozwój gospodarczy regionu i Polski sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania logistycznego. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie wyszła naprzeciw rynkowi pracy na tym polu i przygotowała specjalność: Zarządzanie logistyczne.

Program studiów wspomnianej specjalności koncentruje się na licznych zagadnieniach związanych z zarządzaniem logistycznym. Specjalność pozwala poznać m.in.:

  • zasady zarządzania logistycznego;
  • umiejętność projektowania procesów logistycznych;
  • umiejętność zarządzania projektami logistycznymi.

Dzięki temu nasi studenci poznają szerokie spektrum problemów i umiejętności wpisujących się w oczekiwania licznych pracodawców.

W konsekwencji nasi absolwenci stają się wartościowymi uczestnikami rynku pracy. W tym kontekście wartym podkreślenia jest, że poziom kompetencji naszych absolwentów wysoko oceniają liczne podmioty gospodarcze działające w regionie.

Należy dodać, że program naszych studiów na wszystkich kierunkach jest stale monitorowany i modyfikowany w oparciu m.in. o sugestie i opinie naszych studentów i absolwentów oraz licznych podmiotów w regionie. Dzięki temu nasza oferta spełnia oczekiwania studentów, a zarazem stanowi pierwszorzędną odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy.

Przyszłość absolwenta

Sylwetka absolwenta

Nasza Uczelnia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności ważnych z perspektywy rynku pracy. Dlatego absolwenci specjalności: Zarządzanie logistyczne potrafią m.in.:

  • zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań na gruncie zarządzania logistycznego;
  • redukować koszty na polu zarządzania logistycznego;
  • profesjonalnie wykorzystywać zasoby;
  • eliminować opóźnienia w dostawach;
  • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole;
  • pracować pod presją czasu;
  • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiuj w KPSW – to się opłaca!

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Przyszłość absolwenta

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne  będzie mógł być zatrudniony w różnego rodzaju firmach spedycyjnych i transportowych, portach lotniczych i morskich oraz w dużych stacjach kolejowych, centrach logistycznych, zakładach komunikacji miejskiej.

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Zainwestuj w swoją przyszłość!

Wybierz KPSW!