Bezgotówkowe świadczenia społeczne

Partner Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię społeczną dotyczącą bezgotówkowej formy pobierania świadczeń. 

Bezgotówkowe świadczenia to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa – zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19

Szczegóły akcji dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej www.zus.pl  oraz w broszurce, którą można pobrać w formacie pdf. KLIKAJĄC TUTAJ 

Z gdańskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KPSW prowadzi już m.in. kolejną edycję studiów podyplomowych „Kadry i płace w praktyce”