Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe ze specjalności kadry i płace w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjat, mgr) przygotowujących się do podjęcia pracy  w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Program studiów został opracowany w porozumieniu z praktykami zawodowo zajmującymi się prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi oraz prawem podatkowym.

Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

W ramach warsztatów pod okiem doświadczonego praktyka nabędziesz umiejętności obsługi programów Symfonia/Enova365 oraz Płatnik.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Partnerzy KPSW

Oddział w Gdańsku
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak : prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, księgowość, ochrona danych osobowych,  rekrutacja, zarządzanie i marketing.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!