Inauguracja Koła Naukowego Psychologii Społecznej

Inauguracja Koła Naukowego Psychologii Społecznej Studenci socjologii zainicjowali działanie nowego koła naukowego.  Koło Naukowe Psychologii Społecznej pod przewodnictwem stud. Róży Prangi będzie rozwijało pasje, zainteresowania młodych badaczy pod kątem zjawisk...

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych? Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy...

Certyfikat Ministra Zdrowia

Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo! W sierpniu 2022 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa przeszła pozytywnie wizytę akredytującą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Efektem jest uzyskanie Certyfikatu...

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023! 1 października 2022 roku Uroczyście zainaugurowaliśmy dziewiętnasty Rok Akademicki w wejherowskiej Uczelni.  Wchodząc w rok jubileuszu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zainaugurowaliśmy studia na...

Zostań pomorskim policjantem

Zostań pomorskim policjantem! Partner Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej – Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie prowadzi nabór do służby. Zawód policjanta to wyzwanie ale i ciekawa praca,...

Inauguracja Roku Akademickiego 2021-2022

Nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęty!  Wykład inauguracyjny  „Epidemia XXI wieku. Niewydolność serca” – wygłosił Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, ...