Inauguracja Roku Akademickiego 2021-2022

Nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęty!  Wykład inauguracyjny  „Epidemia XXI wieku. Niewydolność serca” – wygłosił Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, ...

Bezgotówkowe świadczenia

Bezgotówkowe świadczenia społeczne Partner Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię społeczną dotyczącą bezgotówkowej formy pobierania świadczeń.  Bezgotówkowe świadczenia to nowoczesne rozwiązania, które...