Nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęty!

 Wykład inauguracyjny  „Epidemia XXI wieku. Niewydolność serca” – wygłosił Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,  prof. dr hab. Marcin Gruchała.

Tego dnia w murach KPSW gościliśmy miedzy innymi:

Pana prof. Wiesława Laskowskiego – Prorektora ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

Panią Gabrielę Lisius – starostę powiatu wejherowskiego

Pana Jacka Thiela – vice starostę powiatu wejherowskiego

Pana Tomasza Hermanna- vice starostę powiatu puckiego

Pana Arkadiusza Kraszkiewicza – Zastępcę Prezydenta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych

Pana Andrzeja Zieleniewskiego – vice Prezesa Szpitali Pomorskich

Panią Annę Cygert – Kierowniczkę Inspektoratu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wejherowo

Panią Annę Waśko – Wiceprezesa ds. organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Panią Ewę Bogdańską-Bóll – Skarbniczkę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Panią Krystynę Laskowską – Prezes Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy KPSW.

Pana Piotra Zarzecznego – Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Carpe Diem Semper”

Quod felix, faustum fortunatumque sit !