Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Absolwenci studiów „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z zarzadzaniem nieruchomościami”,  będą  gotowi do podjęcia pracy w podmiotach zarządzających nieruchomościami, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Moduły programowe

Czego będziemy uczyć?

  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa
  • Podstawy wiedzy ekonomicznej
  • Podstawy wiedzy technicznej
  • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
  • Zarządca Nieruchomości
  • Umiejętności interdyscyplinarne
  • Praktyka zawodowa

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni praktycy – pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!