Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i unikalnych umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym oraz sprawnego podejmowania decyzji w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • System ubezpieczeń społecznych, emerytalnych i zdrowotnych w Polsce i UE
 • Pośrednictwo finansowo-ubezpieczeniowe
 • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach i w zakładzie ubezpieczeń
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa i controling
 • System ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i UE
 • Marketing usług finansowych
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Negocjacje i komunikacja interpersonalna
 • Etyka doradcy finansowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak zarządzanie, prawo, podatki, polityka finansowa. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!