Porozumienie z Aresztem Śledczym w Wejherowie

Porozumienie z Aresztem Śledczym w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie podejmuje szereg działań mających na celu zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Areszt Śledczy w Wejherowie jest kolejną służbą mundurową, która będzie wspierać merytorycznie studia na kierunkach Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz  Socjologia

W imieniu Aresztu Śledczego umowę podpisał Dyrektor mjr Grzegorz Woscholski.