Dr Ewa Kownacka

Socjolożka, regionalistka, nauczycielka i wykładowca akademicki w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.

Wspomnienie pośmiertne

Dr Ewa Kownacka związana była z naszą Uczelnią od 2010 roku. Pierwsze spotkanie z Nią studenci kierunku socjologia mieli podczas zajęć z przedmiotów: Nowoczesne metody organizacji i zarządzania, Mikrostruktury społeczne, Socjologia etniczności oraz w ramach fakultetu z historii i kultury Kaszubów

Dr Ewa Kownacka w ciągu ponad dekady pracy akademickiej wypromowała 87 licencjuszy oraz zrecenzowała 123 prace licencjackie. Jej dorobek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny był nieocenionym wkładem w utworzenie studiów magisterskich z socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Dr Ewa Kownacka jest promotorem 9 magistrów oraz recenzentem w pięciu pracach magisterskich. 
W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej od roku akademickiego 2015/2016 funkcjonuje, powstałe z inicjatywny dr Kownackiej, socjologiczne Studenckie Koło Naukowe „Rodnô Zemia”, którego opiekunem od początku była dr Ewa Kownacka. Koło to w swojej działalności skupia się na zagadnieniach związanych z socjologią etniczności, edukacją regionalną, regionalizmem i badaniach autochtonicznej społeczności północnych Kaszub. Koło naukowe jest organizatorem corocznych konferencji studenckich. Od początku funkcjonowania Koło pod opieka dr Ewy Kownackiej zorganizowało szereg konferencji:

– „Edukacja kaszubska jako projekt kulturowy” (2016 r.)

– „Edukacja kaszubska, a przygotowanie do uczestnictwa w kulturze” (2017r.)

– „Kaszubscy odkrywcy, badacze, eksploratorzy. Laboratorium miejsc i ludzi” (2018 r.)

– „Trudne drogi do niepodległości” (2019 r.)

Doktor Ewa Kownacka tytuł magistra z teologii ogólnej uzyskała w 1998 roku na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie dysertacji: „Integracyjna rola maszoperii kaszubskich”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego. W 2019 roku W Akademii Pedagogicznej w Słupsku skończyła Studia Podyplomowe Kwalifikacyjno Metodyczno- Kulturoznawcze dotyczące Nauczania Języka Kaszubskiego.
Była autorką prac naukowych o historii i socjologii Półwyspu Helskiego, między innymi: „Dzieje i duszpasterstwo parafii Jastarnia, (wyd. 2001) a także o kulturze rybaków: „Łodziowa pielgrzymka kaszubskich rybaków na odpust świętych Piotra i Pawła do Pucka (wyd. 1998), czy ostatniej publikacji przygotowanej wraz ze studentami „Półwysep helski. Wiosna 1945. Wspomnienia wywiezionych”.  (wyd. 2019)

Była także autorką szeregu referatów, które wygłosiła na konferencjach, między innymi na

  • Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
  • Konferencji dla Nauczycieli Regionalistów,
  • Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów (pn. „Kaszubskie teksty i pieśni religijne w edukacji szkolnej”) czy na
  • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Regionalność i etniczność w jednoczącej się Europie” zorganizowanej przez Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Wejherowie.
    Dr Ewa Kownacka była również współpomysłodawczynią i współorganizatorką odbywającej się corocznie od 2004 roku Konferencji dla Nauczycieli Regionalistów z Powiatów Puckiego i Wejherowskiego, a także projektu edukacyjnego „Zakochani w Ziemi Puckiej”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego.

Była merytoryczną konsultantką wystawy „Kaszubi w Kanadzie – 150 lat emigracji”, prezentowanej w Senacie RP w 2008 r., przygotowanej przez Kaszubski Zespół Parlamentarny, Senat RP i Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Była także autorką części zdjęć prezentowanych na tej wystawie, jak również autorką zdjęć prezentowanych  w Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku w ramach wystawy „Kaszuby kanadyjskie”.

Dla społeczności akademickiej Uczelni Wejherowskiej śmierć dr Ewy Kownackiej jest bardzo bolesną stratą. Była Ona dla studentów i absolwentów naszej Uczelni nie tylko wspaniałym nauczycielem akademickim, ale przede wszystkim bliskim przyjacielem, który zawsze miał czas na szczerą rozmowę. Będzie nam Jej bardzo brakować. Zostanie z nami na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach.

Wieczne odpoczywanie

Racz Jej dać Panie.

Cześć Jej Pamięci!