Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie partnerem KPSW

Przez ostatnia lata mury wejherowskiej Uczelni z sukcesem opuściły dziesiątki policjantów.

Porozumienie o współpracy z KPP w Wejherowie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia na specjalnościach związanych bezpieczeństwem Państwa i problemami patologicznymi w społeczeństwie.  

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie

Porozumienie obejmuje współpracę Partnera z Uczelnią w zakresie m.in. doradztwa i konsultacji przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk danej specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. 

Doświadczeni praktycy – pracownicy KPP będą prowadzić zajęcia m.in. na specjalnościach „Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy społeczne„, czy „Kryminologia z elementami kryminalistyki

Partner KPSW ma również możliwość wskazania tematyki prac dyplomowych w zakresie zainteresowań z możliwością ich wykorzystania w jego działalności.

Podpisanie porozumienia ma symboliczny charakter zacieśnienia współpracy, która od wielu lat występuje na wielu płaszczyznach.