9 stycznia w Starostwie Powiatowym w Pucku zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy KPSW, a Powiatem Puckim, a spółką Szpital Pucki Sp. z o.o.
W myśl porozumienia studenci i kandydaci na studia będą mogli obywać praktyki w tych miejscach. A obie instytucje będą miały pośredni wpływ na kształt naszej oferty edukacyjnej. 
Ponadto Szpital Pucki Sp z o.o. przekazał w formie darowizny na rzecz naszj Uczelni niezbędne pomoce dydaktyczne dla kształcenia pielęgniarek. 
W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uczelni Pani Dziekan dr Beata Dudzińska-Huczuk, Pan Kanclerz Rafał Gierszewski, ze strony Powiatu Starosta Jarosław Biał i członek zarządu Tomasz Herrmann. Szpital reprezentowała Pani Prezes Weronika Norwara. 

Skontaktuj się z nami


ul. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

+48 797 533 879

+48 58 672 25 50

+48 58 672 90 09

Na każdą wiadomość staramy się odpowiedzieć w ciągu 48h. Jeśli zależy Tobie na czasie, zalecamy kontakt telefoniczny.