Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie została założona w 2003 roku z myślą o stworzeniu nowoczesnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do lokalnej społeczności powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, które łącznie zamieszkuje ponad 350 tysięcy osób. KPSW w Wejherowie jest jedyną Szkołą Wyższą na obszarze Kaszub północnych.

W przeciągu dwóch ostatnich miesięcy (kwiecień, czerwiec 2020)  Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała pozwolenie na utworzenie kierunku Pielęgniarstwo – studia I stopnia – oraz pozwolenie na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Socjologia.

Kierunek Pielęgniarstwo w Wejherowie  jest jedyną obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, taką ofertą kształcenia w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Studia II stopnia w dziedzinie nauk społecznych, są pierwszymi studiami magisterskimi jakie prowadzi KPSW w Wejherowie.

Wizyta Pana Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka była okazją do uroczystego wręczenia Rektorowi KPSW, prof. Marcinowi Plińskiemu, pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Socjologia”.

Pan Minister Wojciech Murdzek zapoznał się z historią uczelni, jej dorobkiem naukowym i materialnym. Częścią wizyty była również  prezentacja gabinetów kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo – w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa.