Charakterystyka studiów

Celem studiów je przygotowanie do zarządzania różnymi jednostkami organizacyjnymi w infrastrukturze ochrony zdrowia, poprzez dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją, ekonomiki i finansów, promocji zdrowia i zarządzania programem zdrowotnym. Uczestnikami studiów byli i mogą być osoby, które zarządzają jednostkami ochrony zdrowia lub są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, a także w administracji samorządowej i rządowej, ubezpieczeniowej oraz zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami związanymi ze służbą zdrowia. Studia są też ciekawą  ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i zasobami materialnymi
 • Zarządzanie programami zdrowotnymi
 • Negocjacje i mediacje
 • Rachunkowość i finanse w jednostkach/organizacjach opieki zdrowotnej
 • Marketing jednostki opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zadania
 • Zarządzanie i komunikacja na rynku usług medycznych
 • Prawne aspekty zarządzania podmiotem medycznym
 • Certyfikacja i akredytacja w sferze świadczeń zdrowotnych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy –  z takich dziedzin jak: prawo, finanse i rachunkowość,  zarządzanie i marketing, nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Partnerzy KPSW:

Logo

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!