Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób poszukujących pozytywnych i nowoczesnych modeli do zarządzania w jednostce ochrony zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się, jak w polskich realiach – na przykładzie lidera rynku opieki paliatywno-hospicyjnej, Puckiego Hospicjum – prowadzić placówkę medyczną w standardzie „plus”.

Studia opierać się będą o filozofię dragon dreaming, dla której istotą jest rodzące się w sercu marzenie, planowanie i realizacja skutecznego, dającego spełnienie, działania i wspólne celebrowanie sukcesów, będących paliwem do dalszego rozwoju.

Uczestnikami studiów mogą być osoby zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, zainteresowane wyjściem ponad powszechnie stosowane standardy rynkowe.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).                                                           

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Partner KPSW

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia na studiach są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, trenerów, medyków, menagerów, osoby zarządzające podmiotami leczniczymi, prawników.

Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!