Charakterystyka studiów

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Studia przeznaczone są dla osób chcących związać swoją zawodową przyszłość z dziedziną zarządzania projektami.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Metody operacyjnego zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami - MPBok i Prince2
 • Metodyki klasy Agile project management
 • Ocena efektywności projektów
 • Aspekty prawne w zarządzaniu projektami
 • Budżetowanie i kontrola realizacji projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym - narzędzia kierownika projektu
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami - MS Project

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak Zarządzanie projektami, Coaching, Prawo, Finanse i rachunkowość – praktycy z certyfikatami IPMA oraz PMI a także autoryzowani/akredytowani trenerzy IPMA oraz PMI.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!