Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą – manager oświaty są dedykowane dla potencjalnego kandydata aspirującego do stanowiska kierowniczego – dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Prawo oświatowe
 • Organizacja i kierowanie w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny
 • Psychologia kierowania
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • Zagadnienia prawa gospodarczego, finanse szkolne
 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich
 • Techniki pracy menedżera oświaty
 • Promocja placówki edukacyjnej
 • Mediacje i negocjacje
 • Audyt wewnętrzny placówki oświatowej
 • Informatyka w zarządzaniu szkołą

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Art 160. (Dz. U. 2018 poz. 1668)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1597 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy z takich dziedzin jak prawo, psychologia, zarządzanie, marketing . Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!