Charakterystyka studiów

Studia adresowane są zarówno do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych ze sferą logistyczną firm jak i do tych, którzy pragną zdobyć podstawowe wiadomości  i umiejętności z logistyki i zarządzania logistycznego. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Transport krajowy i międzynarodowy – prawo transportowe
 • Transport towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Dokumenty transportowo – spedycyjne
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Inspekcja Transportu Drogowego – uprawnienia i obowiązki kontrolne
 • Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie logistycznym
 • Centra logistyczne w procesie kształtowania łańcucha dostaw
 • Proces konstruowania logistycznego łańcucha dostaw
 • Logistyka magazynowa
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Transport multimodalny w planowaniu logistycznym
 • Logistyka celna – planowanie i obsługa przewóz międzynarodowych
 • Budowanie satysfakcji klienta firmy branży Logistyka

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzą  wykładowcy dysponujący dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!