Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie Innowacjami w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie skupiają się na przekazaniu praktycznej wiedzy dotyczącej sposobów zarządzania innowacjami w tworzeniu strategicznych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Studia są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie (licencjat, mgr), które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, bądź pracują na własnych rachunek i chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia dają możliwość poznania i nabycia podstawowych umiejętności stosowania metod twórczego myślenia w projektowaniu innowacji marketingowych, produktowych, procesowych i organizacyjnych. Przydatnych dla kadry kierowniczej i specjalistów ds. marketingu, sprzedaży, produkcji czy logistyki.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Ponadto specjaliści w dziedzinach marketingu, organizacji pracy, organizacji produkcji czy logistyki, a także specjaliści HR Buissnes Partner.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!