Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z korzyści wynikających z rozwoju turystyki medycznej, traktowanej jako element funkcjonowania placówki medycznej. Ponadto przedstawione zostaną obszary składające się na szeroko pojętą turystykę zdrowotną, której intensywny rozwój i popularność jest uważany za jeden z kluczowych trendów najbliższych lat. Koncentrujemy się przedstawieniu turystyki medycznej jako metodzie ekspansji na rynkach zagranicznych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów – praktycy i teoretycy oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Partner KPSW:

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Relacja z zakończenia studiów podyplomowych - czerwiec 2019