Nowość!

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z korzyści wynikających z rozwoju turystyki medycznej, traktowanej jako element funkcjonowania placówki medycznej. Ponadto przedstawione zostaną obszary składające się na szeroko pojętą turystykę zdrowotną, której intensywny rozwój i popularność jest uważany za jeden z kluczowych trendów najbliższych lat. Koncentrujemy się przedstawieniu turystyki medycznej jako metodzie ekspansji na rynkach zagranicznych.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Rynek turystyki medycznej
 • Specyfika marketingu medycznego
 • Turystyka zdrowotna jako trend XXI wieku
 • Rynek usług komplementarnych turystyki medycznej (turystyka, spa, gastronomia, handel)
 • Wellbeing i usługi powiązane
 • Turystyka uzdrowiskowa jako element rynku turystyki medycznej
 • Organizacja turystyki zdrowotnej na świecie
 • Uwarunkowania prawne rozwoju turystyki zdrowotnej
 • Obsługa pacjenta zagranicznego
 • System opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie
 • Nowoczesne sposoby komunikacji i sprzedaży
 • Budowanie pakietów turystycznych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów – praktycy i teoretycy oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Partner KPSW:

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!

Relacja z zakończenia studiów podyplomowych - czerwiec 2019