Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość i controlling finansów w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Słuchacze uzyskają dostęp do narzędzi pozwalających na planowanie i kontrolę działań organizacji biznesowych i instytucji administracji tak, aby maksymalizować ich efektywność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Wiedza zdobyta w trakcie tych studiów pozwoli nie tylko podnieść wyniki przedsiębiorstw, ale stanowi także podstawę do rozwoju zawodowego absolwentów.

Kierunek adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr), pracowników działów finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak doradztwo podatkowe, rachunkowość, audytoring oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!