Charakterystyka studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji.

Wiedza i umiejętności nabyte w ramach kierunku Psychologia społeczna w praktyce znajdą zastosowanie zarówno w funkcjonowaniu zawodowym, jak i życiu prywatnym.

Zajęcia, w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących słuchaczy.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Psychologia społeczna – podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty
 • Zarządzanie emocjami
 • Osiąganie celów i motywacja
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • Skuteczne komunikowanie się
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Trening asertywnego komunikowania się w pracy
 • Budowanie relacji ze współpracownikami i z przełożonym
 • Metody rozwiązywania konfliktów

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy, trenerzy z takich dziedzin jak psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!