Charakterystyka studiów

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii społecznej, kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji.

Wiedza i umiejętności nabyte w ramach kierunku Psychologia społeczna w praktyce znajdą zastosowanie zarówno w funkcjonowaniu zawodowym, jak i życiu prywatnym.

Zajęcia, w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących słuchaczy.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Partner KPSW

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści – praktycy, trenerzy z takich dziedzin jak psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!