Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy – nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu – edukacji informatycznej, informatyki, zajęć komputerowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przygotowanie merytoryczne na temat kształcenia zdalnego.

W ramach studiów słuchacze zaznajomią się z zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi technologii sieci komputerowych i ich bezpieczeństwa, technologii internetowych, narzędzi komunikacji on-line, tworzenia dokumentów i prezentacji.

Istotną częścią studiów jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami praktycznymi dotyczącymi narzędzi i metodyk kształcenia zdalnego, zdalnych narzędzi testowania i egzaminowania oraz tworzenia kursów on-line.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni informatycy. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!