Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo i doradztwo podatkowe w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie jest przygotowanie do pracy w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz regulacji międzynarodowych ich dotyczących.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr), które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz dla pracowników komórek rachunkowo-podatkowych.

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

 • Źródła i wykładnia prawa
 • Systemy podatkowe
 • Zobowiązania podatkowe i ordynacja
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatki lokalne, opłaty skarbowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Rachunkowość
 • Prawo karne skarbowe
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa
 • Ewidencja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • Analiza podatkowa
 • Pisanie pism odwoławczych
 • Przepisy o doradztwie podatkowym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak doradztwo podatkowe, prawo, zarządzanie oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 2 semestry
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!