Charakterystyka studiów

Kwalifikacyjne studia podyplomowe, dające uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Celem studiów jest wyposażenie ich uczestników w niezbędną wiedzę, dotyczącą pedagogiki specjalnej i leczniczej, terapii, rewalidacji, współdziałania z bliskimi podopiecznych. Słuchacze zostaną też wyposażeni w umiejętności metodyczne, konieczne w nauczaniu dzieci w zakładach leczniczych. Ważnym dopełnieniem są wiadomości dotyczące higieny i emisji głosu oraz prawa oświatowego.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Praktycy z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!