Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Zajęcia podzielone są na 4 bloki tematyczne

Czego będziemy uczyć?

  • 1. Komunikacja interpersonalna

Wiedza na temat procesu komunikacji międzyludzkiej, poznanie podstawowych technik skutecznej komunikacji i opanowanie najważniejszych umiejętności w tym zakresie są niezbędne dla efektywnej pracy w obszarze negocjacji i mediacji.

  • 2. Umiejętności skutecznego negocjatora i/lub mediatora

Celem zajęć tego bloku jest opanowanie tych obszarów psychologii społecznej, które mają praktyczne zastosowanie podczas negocjacji i mediacji.

  • 3. Negocjacje

Zajęcia bloku 3 kładą nacisk na negocjacje w środowisku biznesowym. Celem zajęć jest poznanie i trening strategii i technik negocjacyjnych oraz prezentacja praktycznych rozwiązań rzeczywistych przypadków.

  • 4. Mediacje

Blok poświęcony mediacjom, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, ukazuje uwarunkowania i praktykę prowadzenia mediacji w konkretnych środowiskach społecznych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art. 160. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak szkolenia, doradztwo HR, rekrutacja, zarządzanie i marketing oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Forma zjazdów: forma weekendowa raz w miesiącu: sobota - niedziela (9.00 – 17.00)

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!