Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Zajęcia podzielone są na 4 bloki tematyczne

Czego będziemy uczyć?

Wiedza na temat procesu komunikacji międzyludzkiej, poznanie podstawowych technik skutecznej komunikacji i opanowanie najważniejszych umiejętności w tym zakresie są niezbędne dla efektywnej pracy w obszarze negocjacji i mediacji.

Celem zajęć tego bloku jest opanowanie tych obszarów psychologii społecznej, które mają praktyczne zastosowanie podczas negocjacji i mediacji.

Zajęcia bloku 3 kładą nacisk na negocjacje w środowisku biznesowym. Celem zajęć jest poznanie i trening strategii i technik negocjacyjnych oraz prezentacja praktycznych rozwiązań rzeczywistych przypadków.

Blok poświęcony mediacjom, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, ukazuje uwarunkowania i praktykę prowadzenia mediacji w konkretnych środowiskach społecznych.

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni specjaliści z takich dziedzin jak szkolenia, doradztwo HR, rekrutacja, zarządzanie i marketing oraz nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!