Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Menadżer kultury” w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej m .in. podmiotów rynku kultury i relacji pomiędzy nimi w tym zmian na rynku kultury. Zasad zarządzania instytucjami kultury – aspektów prawnych i finansowych. A także zdobycie praktycznych umiejętności organizowania działań marketingowych w instytucjach kultury i praktycznych umiejętności organizowania wydarzeń kulturalnych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wszystkich kierunków i specjalności (licencjat, magister).

Partnerzy kierunku:

  • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
  • Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

Wybrane przedmioty

Czego będziemy uczyć?

Podstawa prawna

Absolwenci  otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami w ramach studiów są doświadczeni praktycy zajmujący się zagadnieniami prawnymi kultury, pozyskiwaniem środków i finansowania kultury oraz organizowania wydarzeń kulturalnych. Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!