Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach:

Program studiów

Czego będziemy uczyć?

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe i obejmuje treści kształcenia wymienione w kwalifikacjach:

  • A28 – organizacja i nadzorowanie transportu
  • A29 – obsługa klientów i kontrahentów
  • A30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A31 – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A32 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

W programie uwzględniono oddzielny moduł dydaktyczny w liczbie 60. godzin zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.). W okresie studiów słuchacze odbywają praktykę w liczbie 60 godzin.

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, mgr).

Podstawa prawna

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Nauczyciele akademiccy Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.

Cena

Uczelnia oferuje słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia:

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Organizacja studiów

Informacja

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia licencjackie

Zarezerwuj sobie miejsce w KPSW a dokumenty dostarcz później, w dogodnym dla Ciebie czasie!